Skip to content

Tjenester

Kinn Regnskap AS tilbyr et komplett produkt hvor basistjenestene innen regnskap og lønn ligger i bunnen. Vi ønsker et godt samarbeid med bedriftsledelsen, også innenfor rådgivning og økonomisk styring.

Ved å outsource regnskapet til oss, kan du konsentrere deg om dine kjerneområder. Våre løsninger gjør at dobbeltarbeid unngås og du får enkel og rask tilgang til all informasjon du trenger.

Vi skreddersyr rapporter med grafisk fremstilling og nøkkeltall etter ønske slik at dere raskt får oversikt. Vår styrke ligger i en fast klientansvarlig som har inngående kjennskap til kundens regnskap, og derfor enkelt kan foreta analyser og trekke ut de viktigste punktene i regnskapet.

PowerOffice blir demonstrert i et møterom. Foto.

Regnskap

 • Regnskapsføring
 • Remittering
 • Fakturering
 • Lønn
 • Rapportering
 • Årsoppgjør
 • Innfordring og inkasso
 • Forretningsførsel
 • IT-løsninger
Rådgiver skriver e-post på smarttelefon. Foto.
 • Selskapsetablering, valg av selskapsform
 • Emisjoner, kapitalnedsettelse
 • Skattefri omdannelse
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser / finansieringsanalyser
 • Finansieringsbistand bank
 • Personalbistand
 • Kontrakter, eks. husleie, salg, ansettelse mv.
 • Søknader (Innovasjon Norge o.l.)
 • Styrebistand
 • Oppfølging av formaliteter