Kinn Regnskap har i dag 8 ansatte med regnskaps- eller revisjonsutdanning.

Bergljot Osland

Daglig leder/
Aut. regnskapsfører
Tlf. 90 66 12 59

Lucinda Bjørnset Reksten

Aut. regnskapsfører
Tlf. 97 16 48 52

Randi Leirvåg

Regnskapsfører
Tlf. 90 63 93 60

Liv Margrete Standal

Aut. regnskapsfører
Tlf.  45 47 00 91

Vivian Espeseth

Regnskapsfører
Tlf.  95 21 50 05

Hilde Marie Rognaldsen

Aut.regnskapsfører/
Statsautorisert Revisor
Tlf. 46 94 74 88

Simen Madslien

Økonomikonsulent

Anne Leversund

Rådgiver/Markedsansvarlig
Tlf. 48 25 22 82